You are here

freemonem

كفارة يا منعم - Monem is free

مبروك يا جماعة منعم خرج خلاص و هو في بيته مع أهله دلوقتي.

بكره نطمئن على باقي الشباب اللي كانوا محتجزين معاه.

المصريين عندهم جملة عبقرية بيقولوها للي يتحبس ظلم

ربنا يجعلها في ميزان حسناتك

مبروك لأهل منعم و لينا، و عقبال كل معتقلي مصر.

Free Monem - الحرية لمنعم

early morning sunday the 15th of April 2007 state security arrested Egyptian blogger Abdol Monem Mahmoud, Monem was on the run for two days after receiving news of special forces breaking into his home in Alexandria and intimidating his parents. he has been detained for 15 days under temporary custody while the prosecutor investigates his case, in practice the prosecutor is likely to renew his custody for weeks if not months without facing trial.

link.net blocks ikhwanweb.info

scroll down for english text

بعد اعتقال عبد المنعم محمود بلغني أنه موقع اخوان وب اللي كان محرره عبد المنعم اتحجب في مصر.

حاليا الحكومة المصرية معندهاش قانون صريح يسمح لها بحجب المواقع و بالتالي الحجب بيتم بتواطئ موفري خدمة الاتصال و غالبا بيكون عن طريق تسميم بيانات الdns الخاصة بالموقع. و دي حاجة بتتم عند كل موفر خدمة اتصال على حدة.

لأن أحيانا بسمع أخبار خاطئة عن حجب مواقع حاولت اتأكد بنفسي و جربت أشوف عنوان http://www.ikhwanweb.info بيشاور على ايه عند تشكيلة من موفري الخدمة، جربت راية و ياللا و تي اي داتا و نايل أن لاين و لينك دوت نت.

في كل اللي جربتهم لينك دوت نت الوحيدة اللي عاملة حجب للموقع

أظن كده يبقى المفروض ندين شركة لينك دوت نت، يا ريت كل المشتركين عندهم يتصلوا بالدعم التقني و يسألوا ليه ikhwanweb.info مش شغال و لو مطلعش الموضوع خطأ تقني و اتحل بسرعة يبقى نبدأ حملة ضدهم.

ده شرح مبسط كان كتبه عزبي زماااان لموضوع تسميم بيانات الdns للي مفهمش الكلام اللي فات

Monem arrest timeline

You might have heard about the arrest of Egyptian blogger Abdol Monem Mahmoud, since this particular story was being reported while it was happening some conflicting/confusing information got disseminated, this is my attempt to piece together the sequence of events.

if you spot any mistakes please post corrections. I can probably find out exact time that each of these events happened, but eh too lazy, the order is the important thing

 1. fri 13 feb - dawn : state security arrests several muslim brotherhood members
 2. Monem receives a phone call from his mother informing him that special forces raided their alexandria home and he is wanted
 3. fri 13 feb - early morning: Monem decides to turn himself in in order to spare his parents any hardships
 4. in preparation for his arrest monem sends emails and SMSs informing people he is about to turn himself in and posts a couple of posts on his blog that can be used as a seed for a campaign
 5. fri 13 feb - morning: not able to reach Monem bloggers assume he already turned himself in and got arrested
 6. Monem contacts his lawyers who tell him to wait until they find out more details
 7. fri 13 feb - noon: lawyers find out there is no legal arrest warrant and advice monem not to turn himself in
 8. fri 13 feb - afternoon: news that Monem is still free and on the run reaches the blogosphere
 9. Monem hears his father's health is deteriorating and he needs to be hospitalized, monem is now confused and starts contemplating hiding for a longish period
 10. fri 13 feb - evening: Monem shoots two videos, one about his father's health that gets posted on youtube (is this the first time a wanted political prisoner on the run posts videos on youtube? I'm sure state security appreciated this touch), the other is an interview with Al Hewar TV (his current employer)
 11. sun 15 - dawn: Monem judging that since there are no legal arrest warrants he is technically allowed to travel and decides to try and leave the country on a pre-shceduled business trip
 12. Monem passes passport control and boards the plane but gets arrested before plane takes off
 13. sun 15 - afternoon: hours later Monem shows up in front of shobra prosecutor is charged with silly charges that can put him in jail for a very long time, Monem will spend 15 days in custody then appear before the prosecutor again, prosecutor will most probably send him back to jail when th 15 days are over. this can go on for 6 months (enough time to cook up a good anti-terrorism law?). his arrest is now legal (or as legal as it gets in the land of the pharaohs)
 14. mon 16: Link.net blocks ikhwanweb.info website
 15. wed 18: Monem's father hospitalized and in intensive care

Subscribe to RSS - freemonem